Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego: Mitte Sp. z o.o. ul.Juliusza Słowackiego 1A, 80-257 Gdańsk

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN

§1 Definicje

Mitte Sp. z o.o. ul.Juliusza Słowackiego 1A, 80-257 Gdańsk

mail: info@mittecafe.pl

tel. 58 7664188

Mitte Sp. z o.o. ul.Juliusza Słowackiego 1A, 80-257 Gdańsk NIP: 5833182915, REGON: 362202074, zarejestrowany i widoczny w ewidencji KRS pod numerem: 0000570467 SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KONTO BANKOWE: 
42 1020 1811 0000 0702 0305 9144

 

 

§2 Warunki ogólne

 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 

 

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 

 

§5 Rękojmia

 

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

                  W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 

§7 Postanowienia końcowe

 

W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

 Wersja 13.3 (Gdańsk, 10 stycznia 2017 roku)

 


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów